A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása KAB-KT-16-25568

Pályázat címe:A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása
Elnyert támogatás összege:7 000 000 Ft
Forrás megnevezése:Minisztériumi támogatás ( Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság )
Pályázati azonosító:KAB-KFT-16-25568
Projekt megvalósítási határideje: 2017. 06. 30.
A kutatás célja:A kutatás elsődleges célja a társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása, az alábbi fókuszoknak megfelelően:
– a szerhasználati mintázatok;
– a szerhasználat kialakulásást befolyásoló védő-és kockázati faktorok összefüggései;
– a szakirodalam alapján valószínűsííthatő hatással bíró háttérváltozók vizsgálata ( anómia, stressz, jövőkép, vallásosság, iskolai motiváciíó, értékpreferenciák ).
– a probléma kezelésére irányuló megközelítések és általános stratégiák körvonalazása.

A kutatás másodlagos célja, hogy együttműködjünk a helyi – települési és intézményi szintű – stratégiák megalkotásában.
Mintavétel: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárására irányuló, kérdőíves vizsgálatunkat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébeen folytatjuk le az alábbi almintákban:
– Telepszerű körülmények között élő családokban nevelkedő gyerekek és fiatalok
– Szakellátásban nevelkedő gyerekek és fiatalok: 250 Fő

Az összesen 800 fős mintában bevont célcsoport életkora 14-24 évre tehető. A vizsgálat ezen elemének mintáját a megyére reprezentatív módon alkotjuk meg, többszintű azaz, rétegezett véletlenszerű mintavétellel.

A kérdőíves vizsgálat mellet fókuszcsoportos kutatásra is sor kerül.
Várható eredmény:Újszarű, peremhelyzetben élő fiatalokra koncentráló adatok, speciális összefüggések és célzott beavatkozási stratégiák megfogalmazása várható eredményül. ezeket alapvetően a tudamányos és szakmai közönségnek szánt publikációkban kívánjuk disszeminálni.

Dokumentum letöltése >>>

Könyv letöltése >>>    Könyv borítójának letöltése >>>

(A társadalmi periférián élő  gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere)