Periféria Egyesület Nyíregyháza

A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása

KAB-KT-16-25568

 

A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása

 

7 000 000 Ft

 

Minisztériumi támogatás (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

 

KAB-KT-16-25568

 

2017. 06. 30.

 

A kutatás elsődleges célja a társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása, az alábbi fókuszoknak megfelelően:

  • szerhasználati mintázatok;
  • a szerhasználat kialakulását befolyásoló védő- és kockázati faktorok összefüggései;
  • a szakirodalom alapján valószínűsíthető hatással bíró háttérváltozók vizsgálata (anómia, stressz, jövőkép, vallásosság, iskolai motiváció, értékpreferenciák).
  • a probléma kezelésére irányuló megközelítések és általános stratégiák körvonalazása.

 

A kutatás másodlagos célja, hogy együttműködjünk a helyi – települési és intézményi szintű – stratégiák megalkotásában.

 

A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárására irányuló, kérdőíves vizsgálatunkat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatjuk le az alábbi almintákban:

  • Telepszerű körülmények között élő családokban nevelkedő gyerekek és fiatalo
  • Szakellátásban nevelkedő gyerekek és fiatalok: 250 fő

 

Az összesen 800 fős mintába bevont célcsoport életkora 14-24 évre tehető. A vizsgálat ezen elemének mintáját a megyére reprezentatív módon alkotjuk meg, többszintű azaz, rétegzett véletlenszerű mintavétellel.

 

A kérdőíves vizsgálat mellett fókuszcsoportos kutatásra is sor kerül.

 

Újszerű, a peremhelyzetben élő fiatalokra koncentráló adatok, speciális összefüggések és célzott beavatkozási stratégiák megfogalmazása várható eredményül. Ezeket alapvetően a tudományos és a szakmai közönségnek szánt publikációkban kívánjuk disszeminálni.

Pályázat címe:

 

Elnyert támogatás összege:

 

Forrás megnevezése:

 

Pályázati azonosító:

 

Projekt megvalósítási határideje:

 

 

 

 

 

A kutatás célja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintavétel:

 

 

 

 

 

 

 

Várható eredmény:

Könyv letöltése >>>    Könyv borítójának letöltése >>>

(A társadalmi periférián élő  gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere)

Közérdekű adatok

Kapcsolat

Periféria Egyesület Nyíregyháza