„Hálószövő” – TÁMOP-5.4.4.-09/2


A projekt keretében a konzorciumban résztvevő önkormányzat, szociális intézmények (5), szociális szakembereket képző felsőoktatási intézmények (2) együttműködése valósul meg annak érdekében, hogy a szakma elméleti és gyakorlati ismeretei hatékonyabban kapcsolódjanak egymáshoz, a szakmai együttműködések erősödjenek. A projekt rendkívül összetett: szakemberek képzését, továbbképzését, tereptanárok szakmai ismereteinek fejlesztését, kézikönyv megjelentetését, a nyíregyházai kistérségben a szolgáltatások szervezéséhez szolgáltatásfejlesztési koncepciók készítését, felülvizsgálatát, kliensek bevonását, egyéni fejlesztési tervek kidolgozását kívánjuk megvalósítani.