Közös értékeink- CERV-F-2023-0193

CERV-F-2023-0193 – Minden ember számít! – Hajléktalanok közösségi
bevonása és kapcsolati hálójának bővítése egy szolidáris közösségben
A projekt célja a hajléktalanok alapjogainak, közösségi védelmének
biztosítása és kapcsolati hálójuk bővítése, a hajléktalan emberek
láthatóvá tételével, a hajléktalan emberek jog-és érdekérvényesítő
képességének növelésével; a közösségi szolidaritás erősítése civil
szervezetek és helyi lakosok bevonásával, a hajléktalan emberek
közösségi kapcsolatainak bővítése, a szociális háló sűrűbbre szövése a
generációk együttműködésével.
A projekt megvalósítása hosszú távon pozitív változást jelenthet a
hajléktalanok közösségi megítélésében, növeli a toleranciát, a
szolidaritást és kapcsolati háló bővítésével kikerülésük esélyét a
hajléktalanságból.
A projekt célcsoportjai a lokális közösség és a közösséghez tartozó
hajléktalan emberek.
A pályázó szervezet egy konzorciumi partnerrel és több együttműködő
szervezettel valósítja meg a projektet. Az eredmények közvetlenül a
hajléktalan emberekkel szembeni pozitív bánásmódban, kapcsolataik
bővítésében hasznosulnak, valamint az eredmények multiplikálódnak
(oktatás, szociális területek, stb.).

A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával, a 101091463. számú támogatási szerződés alapján valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása ezen honlap elkészítéséhez nem jelenti a tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag a lebonyolítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.